a360grados.net

 

ENLACES INTERNOS

Editoriales universitarias

Institutos de estudios locales/nacionales

 

Editoras y revistas destacadas:

Artes plásticas

 

 


Estudios de Sociolingüística
 

Nombre de la Revista: Estudios de Sociolingüística
Caracter Revista: Universitaria/Especializada
Dirección: Facultade de Filoloxía e Tradución / Universidade de Vigo
Pais / Provincia: España
Teléfono:
Fax:
E-mail: eds@uvigo.es
Web: http://www.sociolinguistica.uvigo.es
Director: Fernando Ramallo
Editorial: Universidade de Vigo. Servizo de Publicacions
Periodicidad: Semestral
ISSN: 1576-7418
Año de Fundación: 2000
Año fin de Publicación:
Idioma: Multilingüe
Soporte: Papel y Digital
Temática: Filología y literatura / sociolingüística
Observaciones: TEXTO COMPLETO DE ACCESO LIBRE EN LA EDICION DIGITAL. /// DIRECCION POSTAL: Facultade de Filoloxía e Tradución. Universidade de Vigo. Praza das Cantigas s/nº. 36300-Vigo /// Estudios de Sociolingüística. Linguas, sociedades e culturas (EdS) edita dous números por ano. Diríxese a un público lector especializado, nacional e internacional, e adopta unha concepción ampla sobre os límites da sociolingüística, asumindo como propio o seu carácter interdisciplinar. // Os editores convidamos ós investigadores/as a colaborar con EdS, enviándonos artigos e recensións. Unha parte dos números de EdS han ser monográficos. Aceptaranse propostas dos colaboradores para preparar e editar números monográficos colectivos. EdS dará cabida a colaboracións sobre os problemas tradicionais nesta disciplina. EdS tamén dará cabida a colaboracións que se desenvolvan en eidos afíns, como a pragmática, análise do discurso, análise conversacional, lingüística interaccional, etnografía da comunicación, antropoloxía lingüística, etnometodoloxía, adquisición da linguaxe e socialización, etc. Obviamente, asumimos como naturais as diferencias de escola ou de orientación investigadora, e todas elas terán cabida por igual en EdS. // EdS prestaralle unha atención especial a aquelas contribucións teóricas e metodolóxicas da socioloxía, da psicoloxía social ou da antropoloxía que poidan servir para dar consistencia ós fundamentos teóricos e metodolóxicos da sociolingüística, e á difusión entre os sociolingüistas da evolución conceptual nas ciencias sociais. Así mesmo, EdS considera os estudios sobre bilingüismo un eido esencial de conexión da sociolingüística con outras disciplinas (psicolingüística, antropoloxía lingüística, pedagoxía, etc.) e dedicaralle un lugar importante nas súas páxinas. /// PRECIO EJEMPLAR: 20 Euros. / PRECIO SUSCRIPCION ANUAL (2 ejemplares): Instituciones -64 Euros (España), 89 Euros (Resto del Mundo)/ Individuales -32 Euros (España), 52 Euros (Resto del Mundo).

Sumarios Publicados
 

  • Estudios de Sociolingüística Nº 1 | Fecha: 2000 / 2
  • Estudios de Sociolingüística Nº 1 | Fecha: 2000 / 1

  • Patrocinio - Contacto - Aviso Legal - Política de cookies - Añadir revista - Taller de Autopublicación
    © 2004-2023 a360grados.net - La ciencia, la cultura y la sociedad a través de nuestras revistas
    Desarrollo Web ComercialStudio.com