a360grados.net

 

ENLACES INTERNOS

Editoriales universitarias

Institutos de estudios locales/nacionales

 

Editoras y revistas destacadas:

Artes plásticas

 

 


A Trabe de Ouro Nº 76
 

Nombre de la Revista: A Trabe de Ouro
Número de Sumario: 76
Fecha de Publicación: 2008 / 4
Páginas:
Sumario:

A Trabe de Ouro   Publicación Galega de Pensamento Crítico

Editada por   Sotelo Blanco Edicions, S.L.                       Miembro de ARCE

Nº 76 / Ano 2008 (Outubro. Novembro. Decembro)        Precio ejemplar: 11 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Índice

Arastagnus Rex Britannorum e a súa mención no Codex Calixtinus
Herve Bihan

 
As cruces de pedra na Galiza
Florentino Cuevillas

 
A escola de voz de Miguel F.Cuevas: O diafragma e a evolución
E.González Freire, M.Martínez Burgos e G.Ojeda 

 
A identificación individual no proceso de globalización
Manuel Outeiriño

 
Algunhas claves da literatura galega contemporánea
Anxo Angueira

 
Antón Santamarina: Unha vida de xenerosa entrega á construción e á dignificación da Lingua Galega
Francisco Fernádez Rei

 
Carlos Maside e a construción da nova pintura galega
Carlos L.Bernández

 
Constantino García González. In Memoriam
Antón Santamarina

 
Galicia e o seu patrimono marítimo-fluvial na festa marítima internacional Brest 08
Francisco Ferández Rei

 
No tocante ao humorismo
Ángel Núñez Sobrino

 
Noticia varia sobre Heraclio Pérez Placer (I)
Xorxe Marínez Jiménez

 
Palabras de agradecemento
Antón Santamarina

 
Pescando ó corricán en Recordar Doe, de Herminio Barreiro (por ver o que entra)
Luís Cochón

 
Un soneto inédito para Luís Seoane
Urbano Lugrís

 
Xohán Xesús González: Un percursor do soberanismo galego
Ángel Núñez Sobrino

 
Xosé María Álvarez Blázquez, editor revolucionario
Darío Xohán Cabana


 
 
 
 

 

 Patrocinio - Contacto - Aviso Legal - Política de cookies - Añadir revista - Taller de Autopublicación
© 2004-2019 a360grados.net - La ciencia, la cultura y la sociedad a través de nuestras revistas
Desarrollo Web ComercialStudio.com