a360grados.net

 

ENLACES INTERNOS

Editoriales universitarias

Institutos de estudios locales/nacionales

 

Editoras y revistas destacadas:

Artes plásticas

 

 


Viceversa. Revista Galega de Tradución Nº 2
 

Nombre de la Revista: Viceversa. Revista Galega de Tradución
Número de Sumario: 2
Fecha de Publicación: 1996
Páginas:
Sumario:

Viceversa. Revista Galega de Tradución

Universidade de Vigo. Servizo de Publicacións

 

Número 2   -1996-                      TEXTO COMPLETO

 

Historia e teoría da tradución

Alonso Montero, X.   O idioma galego en edicións polilingües, quer como lingua orixe, quer como lingua termo (1787-1995).
  
Delisle, J.  Reflexións sobre as esixencias científicas da historia da tradución. 
  
Even-Zohar, I.  A posición da tradución literaria dentro do polisistema literario.
  
Fernández Ocampo, A.  Traducir literatura popular para o galego. 
 

Instrumenta

Gómez Clemente, X. Mª.   Recursos para tradutores na rede Internet.
  
Guinovart, J. G. Tradución automática e tradución asistida por ordenador: aspectos terminolóxicos e tipoloxía.
  
Palacio Sánchez, X. A.  Dúas traducións ó castelán do Hamlet de Cunqueiro. 
  
Pérez-Barreiro Nolla, F.  A transcrición do chinés.
  
Fernández de Sanmamed, L. e Montero Küpper, S.  Cen paremias alemanas e as súas correspondencias galegas. 

Traducións xustificadas

García Devesa, C.  Algunhas ideas sobre a (i)lexitimidade das traducións literarias.
  
Harguindey Banet, H.   Rabelais: tradución e interpretación.
  
March, K.  Traducir Arredor de si. 

Criticas e recensións

Gómez Clemente, X. Mª.   The Translator's Invisibility, Lawrence Venuti.
  
Constenla Bergueiro, G. Translation as Social Action. Russian and Bulgarian Perspectives, Palma Zlateva.
  
Nicolás Rodríguez, R.  A rata , Andrej Zaniewsky.
  
Koss, A.  A poesía medieval galego-portuguesa nas traducións rusas. 
  
Navaza, G.  Os exercicios de estilo, Raymond Queneau.
  
Mayoralas, X.  A cartuxa de Parma, Stendhal. 
  
VV. AA. - Álvarez Lugrís, A.   Diccionario Oxford Español-Inglés Inglés-Español.
  
Sánchez, E.  Terminología General de Economía, Comercio y Desarrollo; Glosario Inglés-Español. 

Informacións

Anllo, X.   A profesión de tradutor nas organizacións internacionais.
 
Traducións, 1995. Simposio de tradución.
 
  

 

 Patrocinio - Contacto - Aviso Legal - Política de cookies - Añadir revista - Taller de Autopublicación
© 2004-2024 a360grados.net - La ciencia, la cultura y la sociedad a través de nuestras revistas
Desarrollo Web ComercialStudio.com