a360grados.net

 

ENLACES INTERNOS

Editoriales universitarias

Institutos de estudios locales/nacionales

 

Editoras y revistas destacadas:

Artes plásticas

 

 


Viceversa. Revista Galega de Tradución Nº 3
 

Nombre de la Revista: Viceversa. Revista Galega de Tradución
Número de Sumario: 3
Fecha de Publicación: 1997
Páginas:
Sumario:

Viceversa. Revista Galega de Tradución

Universidade de Vigo. Servizo de Publicacións

 

Número 3   -1997-                      TEXTO COMPLETO

 

Historia e teoría da tradución 

Toury, G.   A tradución á lingua hebrea.
  
Filgueira Valverde, X.  A tradución dos clásicos no Rexurdimento galego.
  
Pociña, A.   Traducións das linguas clásicas ó galego.
  
Koss, A.  Un caso de semiótica: unha cita anónima nun texto literario e os problemas da súa traslación.
  
Tirkkonen Condit, S.  Un marco común para a tradución e a lingüística. 
 

Instrumenta

Vidal Figueroa, T.   "Presuntos" falsos amigos entre portugués e galego II.
  
Álvarez Lugrís, A.   O tradutor e as malas compañías.
  
Santos Suárez, L.   Influencia do mundo rural na creación do refraneiro galego, castelán e inglés: estudo comparativo. 

Traducións xustificadas

Aleixandre, M.ª P. J.   Navegando con Lewis Carroll á procura do Carbairán.
  
Araguas, V.   Traballo de campo de Seamus Heaney
  
Brault, L. - González, H.  Capital da dor: traducir e facer do lector un cómplice.
 
Harguindey Banet, H.   Rimas e ritmos, alusións e xogos nun conto de Prévert.
  
Lama López, M.ª X.   E. T. A. Hoffman: visionario, teórico e documentado. (Apuntamentos sobre unha tradución). 

Criticas e recensións

Luna Alonso, A.   A guerra das linguas, J. L. Calvet. 
  
Luna Alonso, A.   Capital da dor, Paul Eluard. 
  
Gómez Clemente, X. Mª.   Them and Other Stories, X. L. Méndez Ferrín.
  
Maure Rivas, X.   Terra, mar e lume, poesía de Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro e Serbia.
  
Álvarez Lugrís, A.   Descriptive Translation Studies and Beyond, Gideon Toury.  

Informacións

Pociña, A.   Rosalía en grego moderno.
 
Constenla, G.   Traducións, 1996. 
  
Sánchez, O.   Noticias da F. I. T. (Federación Internacional de Tradutores)
  

 

 
 

 Patrocinio - Contacto - Aviso Legal - Política de cookies - Añadir revista - Taller de Autopublicación
© 2004-2024 a360grados.net - La ciencia, la cultura y la sociedad a través de nuestras revistas
Desarrollo Web ComercialStudio.com