a360grados.net

 

ENLACES INTERNOS

Editoriales universitarias

Institutos de estudios locales/nacionales

 

Editoras y revistas destacadas:

Artes plásticas

 

 


Viceversa. Revista Galega de Tradución Nº 4
 

Nombre de la Revista: Viceversa. Revista Galega de Tradución
Número de Sumario: 4
Fecha de Publicación: 1998
Páginas:
Sumario:

Viceversa. Revista Galega de Tradución

Universidade de Vigo. Servizo de Publicacións

 

Número 4   -1998-                      TEXTO COMPLETO

 

Historia e teoría da tradución

Gile, D. Funcións e rendementos dos modelos na investigación sobre interpretación  
  
Álvarez Lugrís, A. Notas para a definición dunha estilística comparada da tradución
  
Fernández Polo, F. J. Tradución e retórica contrastiva: pasado e perspectivas de futuro da investigación no campo.
  
Millán Varela, C.  Nacionalismo versus universalismo nos anacos galegos de Ulysses. 
 

Instrumenta

Gómez López, E.   O campo semántico dos animais na fraseoloxía galega, española, inglesa e francesa. Estudo comparativo.
   
Álvarez Alonso, Y.  Léxico inglés-galego de música.
  
Araya Tauler, R.  O rexistro de neoloxismos nas traducións ó galego.  

Traducións xustificadas

Cerviño López, S.  A tradución da rima nunha obra de Bertolt Brecht.
  
Vega, R. R.  A disparition de Georges Perec: os efectos lingüísticos e estilísticos do lipograma en "e" na súa tradución ó castelán e ó galego.
  
Garrido Vilariño, X. M. - Alonso, A. L.   O fantasma da ópera, Gastol Leroux.
 
Fernández Ocampo, A.  Ponthus, cabaleiro das bágoas brancas.
  
Iglesias, B.   Reflexión elemental (ó modo do caro Watson). 

Criticas e recensións

Noia Campos, C.   Pour une éthique du traducteur, Anthonhy Pym. 
  
Vilaboi Freire, P.  Camiño de sirga, Jesús Moncada.  

Informacións

Constenla Bergueiro, G.   Traducións ó galego no ano 1997: un medre de cifras esguivias.
 
Simposio de tradución. Congreso Mundial de Tradución. Normas para os autores.
  

 

 

 Patrocinio - Contacto - Aviso Legal - Política de cookies - Añadir revista - Taller de Autopublicación
© 2004-2024 a360grados.net - La ciencia, la cultura y la sociedad a través de nuestras revistas
Desarrollo Web ComercialStudio.com