a360grados.net

 

ENLACES INTERNOS

Editoriales universitarias

Institutos de estudios locales/nacionales

 

Editoras y revistas destacadas:

Artes plásticas

 

 


Laietania. Estudis d´Arqueologia i d´Història Nº 1000
 

Nombre de la Revista: Laietania. Estudis d´Arqueologia i d´Història
Número de Sumario: 1000
Fecha de Publicación: 1981/2005
Páginas:
Sumario:

LAIETANIA 1 (1981)

Exhaurit.

Index:

ROUILLARD, PÀG.: La céramique grecque de Burriac (Cabrera de Mar, Barcelona). conservées au Museu de Mataró.

GARCIA, J.; PUJOL, J.; ESTEBAN, R.: Les sitges del poblat ibèric de Burriac (11) (Cabrera de Mar, El Maresme).

CERDA, J.A.: Troballes arqueològiques al carrer de La Pau (Mataró, El Maresme).

CLARIANA, J.F.: Sondatge estratigràfic a la vil./a romana de Can Majoral (Mataró, El Maresme).

V.V.A.A.: Noticiari arqueològic Noticiari históric Varia.


LAIETANIA 2-3 (1982-1983)

Exhaurit.

Index:

LLEONARD, R.: El jaciment epicardial del Castellas Rocs de Sant Magí a Sant Andreu de LIavaneres (El Maresme).

PÉREZ, J.: Els vasos hallstattics o umes cineraries d´Argentona.

LÓPEZ, A.; ROVIRA, J.; SANMARTÍ, E.: Excavacions al poblat ibèric del Turó del Vent (LIinars del Vallès, Vallès Oriental) Campanya 1981.

MIRÓ, J.; PUJOL, J.: Nota sobre la campanya d'excavacions realitzada durant l'any 1983 en el poblat iberic de Burriac (Cabrera de Mar, El Maresme).

BENITO, N.; BURJACHS, F.; DEF AUS, J.M.; ESPADELER, M.; MOLlNA, M.: Les excavacions al poblat ibèric de Burriac (Cabrera de Mar, El Maresme), durant la campanya de 1984.

PUJOL, J.; GARCIA, J.: El grup de sitges de Can Miralles-Can Modolell (Cabrera de Mar, El Maresme).

BARBERA, J.: Un paral·lel remot de l'edifici públic de Burriac (Cabrera de Mar, El Maresme).

MARTÍ, C.: La circulació monetaria del poblat ibèric de Burriac i el seu hiterland a la Ilum de les últimes troballes de la campanya d'excavacions de 1983.

PONS, E.: Acerca de unos hornos ibéricos en la riera de Sant Simó (Mataró, El Maresme).

MIRÓ, J.: La producció d'amfores al Maresme: una síntesi.

A.A.V.V.: Varia. Noticiari arqueològic


LAIETANIA 4 (1988)

Exhaurit.

El dipòsit del sector occidental del poblat ibèric de Burriac (Cabrera de Mar, El Maresme). Una aportació al coneixement de l’època ibèrica tardana (s. I aC.) 

Autors: Jordi Miró, Jaume Pujol, Joaquim Garcia

LAIETANIA 5 (1990)

Can Xammar (Mataró, El Maresme). Campanyes d’excavacions de 1964-68 i 1970

164 pàg.
PVP: 18'03 €


LAIETANIA 6 (1991)

Miscel·lànies.

192 pàg.
PVP: 18'03 €

Index:

BOSCH, J. MIRÓ, J.M.: Els Rocs de Sant Magí (Sant Andreu de Llavaneres, El Maresme). Campanya de setembre de 1986.

PUJOL, J.: Assaig d'interpretació de l'època ibèrica al Maresme.

FREIXA, A.; JUAN, J.; MORENO, V.; OCAÑA, M.; SALA, F.: Noves aproximacions a l'estudi del Turó de Montgat (El Maresme).

BANUS, J.: Les sitges del poblar ibèric de Burriac (Cabrera de Mar, El Maresme): les sitges núms. 36 i 37. Noves aportacions sobre la fase final del poblar.

MATAMOROS, D.: Els ancoratges antics de Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Mataró (El Maresme).

GALLlOU, PÀG.: Les amphores Pascual 1 et Dressel 2-4 de Tarraconaise decouvertes dans les nord-ouest de la Gaule et les importacions de vins espagnols au haut-empire.

CLARIANA, J.F.: Un interessant lot de terra sigil.lata tardo-itálica procedent de Torre Llauder (Mataró, El Maresme).

BURES, L.; MARQUES, A.: La vil.la romana de Cal Ros de les Cabres (El Masnou, El Maresme). Notícia de les darreres campanyes d'excavació.

 MARTÍ, C.; JUHE, E.: Estudi i restauració d'unes pintures murals del jaciment de Can Modolell (Cabrera de Mar, El Maresme).

CERDA, J.A.; PÉREZ, S.: Darreres excavacions d'urgencia davant del clos arqueològic de Torre Llauder (Mataró, El Maresme).

PERA, J.: La cerámica sigil.lata africana d'lluro: Estat de la qüestió.

CERDA, J.A.: Un conjunt de ceràmica del segle XVI procedent de Can Xammar (Mataró, El Maresme).

LAIETANIA 7 (1992)

Can Xammar (Mataró, el Maresme). Campanya d’excavacions de 1987

Miscel·lànies

192 pàg.
PVP: 18'03 €

Index:

V.V.A.A.: Can Xammar, campanya d’excavació de 1987

CODEX SCCL.: Excavacions a l'autopista A-19, variant de Mataró. Tres exemples del poblament del Maresme: de l'ibèric plé a la romanització.

LAIETANIA 8 (1993)

El poblament ibèric a Catalunya. Actes del seminari.

264 pàg.
PVP: 18'03 €

Index:

BENITO, C.: Presentació del seminari.

BARBERA, J.: Introducció del seminari.

MAYA, J.L.: En torno al origen del mundo ibérico catalán: problemas de sustrato.

AUBET, M.E.: El comerç fenici i les comunitats del ferro a Catalunya.

GARCÉS, l.; JUNYENT,E.; LAFUENTE, A.; LÓPEZ, J.B.: Els Vilars (Arbeca, Les Garrigues): primera edat del ferro i època ibèrica a la plana occidental catalana.

CURA, M., PRINCIPAL, J.: El Molí d'Espigol (Tornabous): noves constatacions arqueològiques, i noves propostes interpretatives entorn el món pre-roma.

SANMARTÍ, E.: Els íbers a Emporion (segles VI-III a.C.).

PONS, E.: L 'expansió septentrional del món iber: el jaciment de Mas Castellar-Pontós i les seves especialitzacions.

MOLAS, D.: Les recerques sobre les societats ausetana i lacetana. Estat de la qüestió.

GARCÍA, J.; ZAMORA, D.: La vall de Cabrera de Mar. Un model d'ocupació del territori a la Laietania ibèrica.

SANMARTÍ, J., SANTACANA, J., POU, J.: El poblament ibèric a l'àrea cossetana.

GRACIA, F.; MUNILLA , G.: Estructuración cronoocupacional del poblamiento ibérico en las comarcas del Ebro.

Bibliografia d'obres relatives a la cultura iberica en general, o especialment referides a Catalunya i al Maresme


LAIETANIA 9 (1994)

Miscel·lànies

132 pàg.
PVP: 18'03 €

Index:

RIBAS, M: Restes ibèriques en el Turó dels Oriols (Cabrera de Mar)

VILA, C: L’edifici públic de Burriac: hipòtesis sobre la seva funcionalitat

COLL, R; CAZORLA, F; BAYÉS, F: El santuari ibèric de la cova de les Encantades del Montcabrer (Cabrera de Mar) Estudi preliminar

PUJOL, J; GARCIA, J: El poblament ibèric dispers al Maresme central: l’exemple de Can Bada (Mataró) i el procès de romanització des de l’inici de la colonització agrícola fins al naixement d’Iluro

CELA, X; CHADWICK, E; MARTÍ, C; PUERTA, C: L’excavació al carrer d’en Pujol 43-45. La troballa d’un tresoret d’aurei d’època claudia a Iluro (Mataró, el Maresme)

GURRERA, M; GALLEMÍ, F: El jaciment de can Soleret (Mataró). Un límit de propietat rural privada en època romana.

CARRERAS, N; RIGO, A: Can Blanc (Argentona, el Maresme). Una vil·la romana de mitjans del segle I dC. a inicis del segle III dC.

AGUILERA, A; REVILLA, V: Artesanado cerámico i estadística. Análisis de las producciones anfóricas del taller de can Portell (Mataró)

GOMEZ, J; PEREZ, J; REVILLA, V: La siderúrgia al Maresme en època romana: una síntesi preliminar

CLARIANA, F; JARREGA, R: Estudi de la fase Baix Imperial de la vil·la romana de Torre Llauder (Mataró). Les ceràmiques.

CERDA, J; TELESE, A: Cerámica de procedencia italiana aparecida en Cataluña


LAIETANIA 10 (1998)

El Cardo Maximus de la ciutat romana d’Iluro

Autors: Josep Anton Cerdà, Joaquim García, Carles Martí, Joaquim Pera, Jaume Pujol, Victor Revilla.

Vol. 1: 294 pàg.
Vol. 2: annexos, 236 pàg.
Vol. 3: cartografia

PVP: obra completa 37’87 €


LAIETANIA 11 (1998)

Miscel·lànies

206 pàg.
PVP: 18'03 €

Index:

BASSOLS, I; DAVÍ, D; LLEONARD, R; LOU, A.: El cau de la Serra Polsaruda i altres abrics del Montalt durant la prehistoria (El Maresme)

COLL, R; CARMONA, M; CAZORLA, F; MONTLLÓ, J: L 'assentament iberoromà del carrer de la Merçé (Premia de Mar, El Maresme)

CLARIANA, J: La sigil.lata italica-aretina decorada provinent de la vil.la romana de Torre Llauder (Matará -El Maresme)

BERNI, P; CARRERAS, C; REVILLA, V: Sobre dos nuevos Cornelii del vino tarraconenses BOSCH, M: La Gorgona de Mataró. Un altar funerari monumental a la Via Augusta dins el territori d'lluro

CERDA, J; JIMENEZ, M: Noves dades sobre I'església de Sant Miquel de Mata arran d'un tempteig arqueologic

CERDA, J;  El conjunt de vidre mataroni trobat a les excavacions de la Plana Gran de Mataró (1982)


LAIETANIA 12 (2000)

La ceràmica comuna romana a la costa laietana (Les ciutats romanes de Baetulo, Iluro i l’assentament ibèric de Can Balençó)

Autora: Carme Puerta López

268 pàg.
PVP: 18'03 €


LAIETANIA 13 (2002)

Miscel·lànies

208 pàg.

Exhaurit

Index:

PEREZ SALA, M; GARCIA, J: El jaciment arqueològic del mas Català. Un assentament rural d’època ibèrica situat a la vall de Cabrera

CELA, X; ZAMORA, D; REVILLA, V: El jaciment de l’Hostal (Cabrera de Mar, Maresme)

COLL, R; PREVOSTI, M; CAZORLA, F; MOTLLÓ, J: Can Vilà (Premià de Dalt, El Maresme): un jaciment ibèric de plana amb producció ceràmica, després romanitzat

CLARIANA, J: La vil·la romana del Sant Crist de Cabrils (El Maresme): interpretació i estudi dels materials recuperats en el decurs de la seva destrucció

CELA, X; REVILLA, V; ZAMORA, D: L’Hort dels Vidals. Un tugurium del segle I dC al territori d’Iluro (Mataró)

OLESTI, O; CARRERAS, C: Denominació d’origen M. PORCI: reflexions al voltant d’una marca d’àmfora tarraconesa

OSCARIZ, P: El testimonio más antiguo de un procurador liberto de la provincia Hispania Citerior

BANUS, J; BOSCH, M.: Josep Puig i Cadafalch i l’arqueologia mataronina


LAIETANIA 14 (2003)

La Costa de can Martorell (Dosrius, El Maresme). Mort i violència en una comunitat del litoral català durant el tercer mil·leni aC.

256 pàg.
PVP: 16 €

Index:

Presentacions i Pròleg.

TARRÚS, J: L'hipogeu de la Costa de can Martorell (Dosrius, el Maresme) i les tombes paradolméniques de finals del tercer mil.lenni aC a Catalunya

BASSOLS, I: Els grups culturals al llarg de la prehistòria recent a la serralada litoral

DAVÍ, D. Sepulcres megalítics i sepultures alternatives a la serralada litoral (Maresme i Vallès Oriental)

LLEONART, R: L'hipogeu calcolític de la Costa de can Martorell o de la Vinya d'en Tit

BATLLE, A: Estudi geològic i geotécnic de l'entorn local i regional

ALIAGA, S: L'excavació arqueològica d'urgència

PETIT, M: El vas campaniforme de la Costa de can Martorell (Dosrius) i els altres materials ceràmics

MERCADAL, O; AGUSTÍ, B: Estudi paleoantropològic

CAMPILLO, D, MERCADAL, O; AGUSTÍ, V: Estudi paleopatològic

BARRIOS, A; CHIMENOS, E: Estudi paleodontològic

SUBIRA, M, GARCIA, E:  Estudi de la dieta 

Conclusions paleoantropològiques del conjunt

Glossari de termes antropològics, paleopatològics i odontològics

PALOMO, A; GIBAJA, J: Estudi tecno-tipològic, traceològic i experimental de les puntes de fletxa

PAZ, M: Estudi arqueozoològic

MESTRES, J.S: La datació per radiocarboni de l'hipogeu de can Martorell

JUAN, J; MATAMALA, J: La Costa de Can Martorell o Vinya d'en Tit (Dosrius, el Maresme) Estudi de residus associats a material de molla i triturat


LAIETANIA 15 (2004)

La transició del municipium d’Iluro a Alarona (Mataró). Cultura material i transformacions d’un espai urbà entre els segles V i VII d.C.

Autors: Xabier Cela, Víctor Revilla

555 pàg.
PVP: 18’50 €


LAIETANIA 16 (2005)

Miscel·lànies

198 pàg.

POU, R; MARTÍ, M.: Les restes del neolític antic al carrer d’en Xammar (Mataró, Maresme)

LOU, T; BASSOLS, I.: La pedra gravada del turó dels Castellans (Argentona, el Maresme)

PEREZ, J.: Els vasos cineraris de Ca l’Estrada d’Argentona en el context dels primers camps de túmuls i camps d’urnes.

ZAMORA, D; GARCIA, J.: El jaciment arqueológic d’època ibèrica del Turó dels Dos Pins: l’assentament rural i la torre.

CLARIANA, J.F: Terra sigil.lata itàlica decorada del Museu de Mataró

OLESTI, O.: Propietat de la terra i élits locals. L’exemple de l’ager barcinonensis

RODA, I.: Estàtua de Venus trobada a Mataró

MARTÍ. R.:Fars de terra endins. A propòsit de la Torrassa del Moro.Patrocinio - Contacto - Aviso Legal - Política de cookies - Añadir revista - Taller de Autopublicación
© 2004-2024 a360grados.net - La ciencia, la cultura y la sociedad a través de nuestras revistas
Desarrollo Web ComercialStudio.com